Metody konwersacyjne

Zapraszamy na zajęcia konwersacyjne polegające na przeprowadzaniu kontrolowanej przez lektora rozmowy, na podstawie przygotowanych  materiałów lub materiałów kursanta.